REGRESSION ,ATLANTIS HEALING OCH DNA HEALING OCH STJÄRNKOD OCH DNA -HEALINGREGRESSIONSTERAPI

Regressionsterapi används för att gå tillbaka till minnen i tidigare liv och livet mellan liven. Den vanligaste anledningen att välja regressionsterapi är ett andligt sökande, ett sökande efter en vidare mening med livet, efter förståelse för specifika händelser eller varför man mött vissa personer i livet. Skälen till att göra regressioner till tidigare liv kan även vara desamma som till att genomgå hypoanalys, att finna en bakomliggande orsak till fysiska och psykiska symptom. Den amerikanske läkaren Brian L. Weiss menar att ca 40 % av hans klienter behöver söka längre tillbaka än inom nuvarande liv för att finna de minnen som är orsak till symptom i det nuvarande livet. Intressant att notera är att metoden fungerar även om varken klienten eller terapeuten tror på reinkarnation. Regressioner till livet mellan liven gör jag utifrån en metod som utvecklats av Michael Newton i USA. Newton har använt denna metod med över 7000 klienter och skrivit böckerna Själarna resa och Själarnas öde där han skriver om sina klienters upplevelser i livet mellan liven.

Jag arbetar efter Michael Newton lärande och studier med regressioner. Och jag har arbetat med denna metod i snart 10 år. Newton är alltså inte inriktad på tidigare liv, som så många andra, utan på vad som händer oss människor mellan liven.Newton är filosofie doktor och hypnoterapeut,

Och han har varit intresserad av existentiella frågor i hela sitt liv. Men han beskriver sig själv som en tidigare skeptiker till det överfysiska, och är själv förvånad över att just han blev forskare och pionjär inom detta ämne. Men anledningen är uppenbar - han kunde inte slå dövörat till när hans klienter under hypnos började berätta om livet bortom "döden" Våran upplevelser i livet vi lever nu och den värdkropp dem intagit när vi lämnar vårasjälsgrupper på andra sidan. När jag arbetar med mina klienter får jag uppleva detta Newton forskat i.

Där mina klienter talar om samma sak, att "döden" inte består av ett slut utan tvärtom av en stor glädje och ett kärt möte med "gamla vänner". Många av Newtons klienter ger liknande redogörelser om sina upplevelser mellan liven, och av dessa snarlika historier drar Newton sina slutsatser. Newton har lagt ett eget pussel av all information, Som ger oss förståelse när man arbetar med hans sätt och regressioner som jag nu använder mig av.
Alla själar fortsätter att lära sig saker och "gå i skola" även efter den fysiska döden. Och att själarna kommer till olika platser i andevärlden, och att detta beror på individens utvecklingsnivå. Det betyder vanligtvis, att den som just anlänt till "andra sidan" först får återse sina familjemedlemmar från det fysiska livet, men inte alltid stanna hos dem. Om dessa själar befinner sig på olika medvetandeplan, så fortsätter den nyanlända själen snart till sin egen själsgrupp. Denna grupp av själar känner vi omedelbart igen när vi träffas, och det är ett mycket kärt återseende.

Detta är intressant, eftersom det tar ett kliv vidare från de mer kända versionerna av livet efter "döden". Livet "på andra sidan" gestaltas ofta mer stereotypt, att man återser de själar man kände på jorden och kort och gott "kommer hem" till dem. Vi har en annan grupptillhörighet i den andliga världen, som baseras på vår andliga utveckling och själsliga ålder. Det utesluter inte att våra familjemedlemmar på jorden kan tillhöra vår egen själsgrupp, men det är inte något som är givet.

Det finns även "nybörjarsjälar" och "avancerade själar".

Nybörjarsjälarna är mer oerfarna och mer beroende av andra stödjande själar i andevärlden. De avancerade själarna är mer vana att klara sig själva där, åtminstone bitvis. De avancerade själarna har också mer "kosmisk kunskap" att dessa är mer inställda på att hjälpa andra, både i sitt jordeliv och i livet mellan liven.Nybörjarsjälar och avancerade själar kommer alltså till olika platser och till olika grupper, men alla känner att de hamnat rätt och är mer än nöjda med sin placering. De förstår att de befinner sig där de är för sitt eget bästa, och att allt handlar om själslig utveckling. De känner en självklar kärlek till sin själsgrupp, som fungerar som en enhet utan konkurrens. Humor, tillgivenhet och gemensamt stöd till utveckling tycks prägla dessa grupper. Och inte sällan följs gruppmedlemmarna åt när det är dags att återfödas på jorden igen. Vi intar ny värdkropp för att lära oss nya kunskaper mm

Vad som sker när det är dags att välja en ny fysisk kropp, en s.k "värdkropp".

Återfärden till ett nytt liv som människa. Det finns ytterst avancerade själar/guider som övervakar och arbetar med jordens utveckling. Och att allting strävar efter allt högre utveckling, även vårt eget universum. Allt mer utvecklade själar som alla samarbetar för jordens bästa. Alla själar är således på väg mot en allt större medvetenhet och en allt större kärlek och visdom. Och det är i vårt jordeliv, med all den "möda" det ofta innebär, som vi har möjlighet att ta våra stora utvecklingskliv.

När jag går in och arbetar med klienter

Går jag in på djupet i denna utveckling Jag tar ner klienten i en hypnos och en djup avslappning och går in i olika liv som man intagit i värdkroppar och låser upp stagnationer som även kan uppstå i livet man lever nu. Det handlar inte om att ändra ens bana utan få mer lugnet och få den kunskapen mer upp på ytan och kan arbeta med sina energier och med sina guider. Vi har alla en kunskap av utveckling inom oss. Jag tittar på de som får min klient att kunna arbeta med och kunna arbeta med sina egna kunskaper man lagrat mellan sina värdkropps liv.

Detta kan leda till en sådan förståelse och växande och man kan släppa så mycke bakom sig, som inte skall följa med oss som tyngd utan utveckla oss fram och kunna leva fullt ut i den utvecklingen vi är menade att inta när vi föds om i den värdkropp vi intar, även om vi är nybörjar själar eller avancerade själar.

Besöket tar ca 90 min Pris 2100:-


Om Atlantis healing och Dna healing

Atlantis Healing™

Atlantis Healing™ är en högfrekvent energi som användes av präster och prästinnor i Atlantis tempel för att uppnå läkande. Den har förvarats och bevarats i den stora energisamlingen (Great Pool of Energy) sedan Atlantis fram tills nyligen då mänskligheten återigen var redo att kunna använda sig av den. Den är en kombination av de gamla tekniker som användes i templen och de nya som utvecklats och getts till oss för de utmaningar vi står inför idag. En behandling men hjälp av Atlantis Healing™ är utformad för att balansera kroppens energier, eftersom människorna på Atlantis föreställde sig att sjukdom/ohälsa var en manifestation av obalanser i kroppens energier. Man fokuserar även på att lyssna på kroppen och dess budskap för att ta reda på orsakerna som ligger bakom upplevelsen av ohälsa. Energin är mycket högfrekvent och kraftfull, men det känns mjukt och lugnt när man använder den.

Behandlingen utförs av mig certifierad Atlantis Healings ™ (terapeut) tillsammans med Atlantis änglar.

Änglarna hjälper till med hur energin används i behandlingen och i läkningsprocessen. Energin kan användas både för behandling där terapeuten håller händerna på klientens kropp och behandling där jag inte rör vid klienten alls. Den kan även användas för behandling per distans. Atlantis Healing™ fortsätter att arbeta och balansera kroppens energier under flera timmar efter behandlingen genomförts. Det gör att det inte kommer att ske några stora känsloutbrott eller plötsliga förändringar som kan skrämma, som ett resultat av behandlingen, för att kroppen släpper taget om det den inte längre behöver. Det centrala i intentionen för varje behandling är jag alltid ser till klientens högsta bästa. Jag respekterar varje själs egen väg och dess lärdomar och fokuserar på att stödja den på dess resa. Jag kommer även att delge klienten den intuitiva guidning de fått till sig under behandlingen.

Jag har under Atlantis Healing ™ utbildats i att använda mina intuitiva kunskaper, kommunicera med änglarna och ge dig vägledning under och efter din behandling. Jag varken uppmuntrar till, undervisar i eller stödjer någon form av diagnostisering vid behandlingen inte heller löften om att någon kommer bli frisk från en existerande medicinsk diagnos. Inom denna behandlingsform fokuserar jag inte på sjukdom/ohälsa utan uppmärksammar bara att den finns och fokuserar istället på en perfekt hälsa. Jag är kanaler för energin Atlantis Healing™ och jag använder den för att andra skall kunna hjälpa sig själva och fridfullhet på vår väg av läkning, utveckling och uppstigande.

Besöket tar ca 60 min varav ca 45 min

Pris för denna tjänst 1500:-Stjärnkod och dna -Healing

Få mer tillgång till dig själv och din fulla potential!

Träd in i din själsliga kraft!

Hitta tillbaka till ditt sanna ursprung!

Stjärnkod och dna Healing är en healingbehandling där man får en ordentlig push i rätt riktning för att leva ett liv fullt ut så som man önskar, det du är här för, din själsliga uppgift. Denna unika healingbehandling-aktivering hjälper dig att rensa bort det som inte längre gynnar dig på din livsväg och själsliga utveckling framåt här och nu, så som tex olöst karma, ogynnsamma föreställningar du har om dig själv och eller andra eller världen i stort, hela ditt energisystem "renas" kan man säga från det som inte längre gynnar dig och världen i stort, du får härmed nya möjligheter att träda in i din själsliga kraft och fulla potential, i din egen gudomlighet och på så sätt blir det mycket enklare att skapa det liv du innerst inne drömmer om och i det stora hela bidrar du med att skapa den nya världen, både för dig själv och andra då vi alla hör ihop med allt och alla i ett "gudomligt nätverk."

Vad händer under denna healingbehandling-aktivering?

Det som är genomgående under denna healingbehandling är den gyllene energin- skaparkällan- guldenergin som fyller hela ditt system din fysiska kropp, själen och din ljuskropp, denna guldenergi som är den högsta och renaste källenergin-alltet skapar ett fritt flöde i hela ditt energisystem och fyller dig med livskraften samt "påminner" dig om vem du är. Den villkorslösa kärleken fullkomligen strömmar ur hela mitt system till dig samt den Lemuriska kunskapen och koderna, du blir som ett "instrument" och det är bara att följa med i denna process och lita till det som händer.

Healing koderna och dessa koder väcks upp och/eller läggs in som koder i din fysiska kropp, de genomgående koderna är The flower of life- livets blomma= skapelsens urmönster, evighetssymbolen (åttan) Merkaban- stjärnan som har samma heliga geometriska mönster som the flower of life, Aum samt livets träd i renaste guld som fyller hela din ryggrad med skaparkraften med dess rötter som går neråt bäckenet och benen samt grenar som går uppåt huvudet och bortom. Dessa rötter och grenar står för DNA`t att det lättare återkopplas så man får tillgång till mer av sig och lättare följer med i Moder jords frekvenshöjning och utveckling från en tredimensionell verklighet till ett mer femdimensionellt varande.

Under healingen har man stor hjälp av källan-alltet, mitt högre jag, olika mästare, mitt andliga team, ditt högre jag, dina guider och Moder jord etc.

Du får det högsta bästa för dig och din själsliga utveckling framåt här och nu så healingbehandlingen blir individ anpassad, därför finns det inget facit på exakt hur det blir för just dig. Du får det du behöver för att lättare komma framåt i din egen takt och du kommer känna själv när och om det är dags för nästa healingbehandling-aktivering och ta nästa steg.

Hur kom denna healing behandling-aktivering till mig?

När jag började söka mer inåt och olika svar från guiderna och änglarna visade dem i kanaliseringar platser jag aldrig besökt i min fysiska kropp. När jag blev trygg med mina resor och möten med dem olika mästare och guiderna och änglarna som arbetar tillsammans tog dem mig till olika namn givna platser och resor 5000-8000 år tillbaka. Dessa plaster kopplades ihop med Atlantis och hade sina kopplade energi länder och allt tillhörde Atlantis. Nerafia är ett av dem sammankopplade länderna som jag besökte i mina kanaliserings resor. Denna plats samlades alla resande och där fanns som en hamn av besökande från hela världen.

Som en marknad av alla dess olika varor från örter till kristaller och föda i alla dess olika sorter. Läkandets energier tog form där, man köpte örter och pratade om dem läkande insikterna i dna och i healing. Där föddes kärlek mellan olika nationer och folkslag. Ingen dömde ut någon eller såg ner på en annan för dess utseende eller karaktäriska personlighet. Guiderna och änglarna gick bland alla utan att behöva dölja sitt sanna jag. Dem gav healing till dem sårbara och gav dna koderna till dem som fann varandra och sammanlänkande energierna och löste upp olika stagnationer kroppen samlat på sig. Nerafia var en stad av många som guiderna och änglarna besökte. När jag fick kunskapen skulle jag föra vidare healingen och dna koderna. Jag fick kunskapen hur jag skulle använda mig av koderna och healingen och dna kopplingar för att heala andra. Och jag fick mer bekräftelse när jag gick min Atlantis healing hos Birkan Tore och förstod då mer och mer om koderna. Healings koder och dna koderna fick en tydlighet och en styrka i att använda denna läknings process. När jag började utföra denna behandlings form, började jag se ett mönster av allt jag fått och lärt mig av guiderna och änglarna.

Känner du dig dragen till denna unika healingbehandling-aktivering är du varmt välkommen att höra av dig!

Besöket tar ca 60 min varav ca 45 min healing och resterade tid finns för samtal om man önskar. Jag får oftast till mig information under healingbehandlingen ser, känner och hör vad som sker, jag delger gärna detta till dig efter healingbehandlingen och om du vill får du gärna dela med dig av din healingupplevelse.

Denna healingbehandling-aktivering går även utmärkt att ta på distans!

Besöket tar ca 60 min varav ca 45 min Pris för denna tjänst 1500:-