Om KarinKarin heter jag och har företaget Karins själarum  i Östersund 

Mina utbildningar och min andliga resa och historia

. Freja natur Prästinna

 • Medium
 • Tarot konsulent
 • Djur kommunikatör
 • Friskvårds terapeut
 • Personlighets terapeut
 • Hypnos terapeut
 • Healings mästare inom Områden: Kristall healing
 • Änglar healing & Energi healing
 • Reiki master
 • Mindfulness
 • Kanaliserings terapeut

Jag har tysnadsplikt och följer dem etniska reglerna när man arbetar med männiksor

 • Tarot vägledning
 • Andlig vägledning
 • Djur kommunikation
 • Healing- Änglar healing, Kristall healing
 • Sorg arbete
 • Regression - Dina tidigare liv
 • Mindfulness finna sitt eget lugn
 • Änglar & Atlantis terapi - Där änglarna hjälper att låsa upp stagnationer låsningar
 • Hus rensning - Renar hem och mark från olika energier
 • Seanser - Större grupper
 • Magisk afton- mindre grupper inkl övningar och mini seans
 • Kurser Tarot, medialt, healing Kristall healing och Atlantis healing, kanalisering, regression och medium kurser
 • Inom magin utför jag magiska ritualer för gott välmående - Efter kundens behov.

OBS Jag utför ej svart magi.

Mina utbildningar

. Freja natur prästinna 2 årig utb hos Lola Ravenstar i Östersund

 • Birkan Tore - Certifierad Änglar medium/Atlantis healing
 • Certifierat medium - Jill Pettersson
 • Wicca White cauldron/England 1990-2003
 • Tarot konsulent Certifierad White Cauldron England
 • Kristall healings Master Göteborg.
 • Friskvårdterapeut - Göteborgs gymnasieinstitut.
 • Diplomerad - Massage, Ängla massage mm
 • Diplomerad Kristall healing - Mariaskolan -Göteborg
 • Diplomerad Kanaliserings kurs - Vivi Linde
 • Personalvetarprogrammet -Göteborgs universitet
 • Livs kraft och mentalt arbete - Göteborgs stad och utvecklings center 1990-1991
 • Bas hypnos -Sseah -Jörgen sundvall 2001
 • Läser 3 årig utbildning hos Lola Revenstar i Jämtland till Prästinna klar 2019

Övriga utbildningar

 • Pehr Trollsveden Djur kommunikation & Aura avläsning
 • Mitt medium/Östersund - Medial inriktning
 • Cassandra Eason - Magi/Ritualer
 • Shamansk trumrese kurs - Pernilla Sjögren

Min andliga historia och mitt liv i det mediala

Jag har alltid haft det andliga runt mig. I min familj har vi alltid haft en öppen dialog angående det andliga och förståelse och min mamma har alltid haft en styrka Och öppenhet inom det mediala. När jag började se figurer och personer i tidig ålder förklarade min mamma alltid att detta var dem som kom för att sända oss lugn och kärlek. Många kunde absolut säga: vilken fantasi din dotter har.

Men hon såg ofta samma bilder och syner som mig. Så hon kunde ge andra vuxna svar att jag såg det jag såg. Min första träff med min guide och andliga vägledare .Med mina guider utvecklas jag med hela tiden och har dem runt mig och ger mig varsel och seende i det som skall ske såg jag första gången runt 11 års ålder.

Detta mins jag faktiskt som en lite skrämmande tid som jag då var så ung och inte förstod riktigt vem denna man var som kom natt efter natt. Han bara stod still och i början sade han ingen. Tillslut tog jag mod till mig fråga vad han ville mig. Hade då rådfrågat min mamma hur jag faktiskt skulle bli av med honom innan jag frågade: Vad han ville mig. Men orden han då sa fick mig vilja ha mer kontakt och han förklarade sitt syfte och något jag sedan blev bekväm med som ung tonåring. Så han menade inte med att skrämmas utan antagligen inväntade med att jag skulle ta första ordliga kontakten med honom. Möte med min första ängel var jag yngre en 11 år. Då jag såg ljus sken som mer eller minde kom som sken som dansade runt. Ljusskenen tog mer form ju äldre jag blev. Sedan började ljusskenen göra sig mer formbara och gestalter kom ur skenen. Dem gav olika färger i sina sken som omringa dem.

Hur jag kommunicerar med Ärkeänglarna

Jag pratar med dem så som du gör med personer du möter. Jag både hör dem och har en öppen dialog som en vän till vän. Deras syfte handlar oftast om förståelse och lugnande och healing och läkande och stöttning. En gång frågade jag en ängel som kom, varför jag just fått denna gåva som jag absolut ser som en fin gåva. Svaret jag fick var. - Det handlar inte om att någon är utvald att se eller känna eller höra oss. Du är den som ser, känner och hör och detta vill vi återgälda med att låta dig få uppleva det som skall upplevas med oss. Det finns inga rätt eller fel, vi visar oss för alla. Alla ser oss på sitt sätt så som du ser oss. Detta svar fick mig förstå mer av att jag ser och får deras budskap som jag skall ge till andra och deras arbete när jag ger healing genom dem. När jag kom upp i åldern började läsa böcker och tog in all kunskap jag kunde om änglar, guider och det som många kallar det ockulta. Jag kände mig dragen till att få andra må bra och började skapa egen magi ritualer för att må bra. Fick en öppen syn för wicca på 90 talet och studerade magi och kände mig hemma Och förstod jag även levt som häxa i tidigare i liv. Jag kände det långt in i min själ att så var det. Allt fanns där som i en vilande bank som öppnades upp för att nu var jag redo att förvalta all kunskap jag sparat i mina spår minnen sedan jag levt tidigare liv. Detta fick mig forska i tidigare liv och i regressioner. Var detta verkligen sant tänkte jag då jag fick kontakt med en som jag genom gick min egen regressions resa när jag bodde i Göteborg runt året 1999. Så jag började forska i allt jag fick till mig och allt stämde som jag fick genomgå i mina regressioner både årtal och platser mm. Detta fick mig forska i tidigare liv och fick då mer liv jag kollade upp som jag levt. Då kände jag att jag ville hjälpa andra kunna låsa upp olika låsningar som tidigare liv kan ge en i det liv man lever i nu. Som exempel: Rädsla för, vatten, eld, höjder, trånga utrymmen, platser, eller man ser en person man känner igen men aldrig sett innan mm.Så jag gick en kurs i regression och bas kurs i hypnos och en ny värld öppnades där med. Jag gick även kurs i Atlantis healing där änglarna och guiderna arbetar sida vid sida med en och får oss att finna egna rötter och dna spår. Jag utvecklade mig mer och mer och läste om regressioner och tillslut förstod jag efter att träffat många klienter och min egna forskning slogs ihop med Michael Newton, Han ś teori gick ut på samma som min och vi hade fått samma information : Vi lever i denna värd kropp som vi valt för att utvecklas här på jorden. Vi kan ha levat många gånger. På andra sidan har vi våran själs grupp där vi kan vara många och alla har olika erfarenheter av dem liven vi levt innan. Vi är våra egna guider med och dem man lever med kan tillhöra ens själsgrupp. Det finns många själs grupper på andra sidan och man åter kommer till samma grupp när man går över. Alla har banden med varandra. Vi tar inte med oss minnen från våran själs grupp när vi föds om.

Hur kan jag veta det jag vet?

Genom kanalisering och mycke djupt prat med mina guider och änglar och klienter jag träffat under alla år efter jag utbildade mig inom Atlantis healingen och dna koder och regression, så skall vi släppa alla minnen från våran själs grupp när vi föds om. För att kunna skapa nya insikter i detta liv vi lever i här och nu. Annars låser vi oss till andra minnen som har med andra sidan att göra. Dem som haft döden upplevelser kan dock minnas sin själs grupp när dem får livet räddat. Där av att dem har sin värd kroppar kvar i denna tid epok man lever i här och nu. Några mins andra inte. Och dem kan berätta om olika personer dem mötte när dem nästan släppte sin värd kropp, sedan drogs dem tillbaka i sin kropp.Vi släpper den fysiska kroppen när vi går bort. Vi bli en energi som kan ta oss fram och tillbaka in i ljuset och till dem vi en gång levde sida vid sida med. Detta är en liten del av min andliga vardag. Jag har alltid haft en öppenhet inom det andliga och alltid något som intalar mig att studera mer som handlar om oss människor som får oss utvecklas. Jag är en sökare samtidigt en vetare där jag är trygg med mina kunskaper jag samlat på mig under alla mina år som sökare. Detta har fått mig kunna hjälpa människor som är sökare och vill bli vetare i sina egna kunskaper. Där vi alla kan utvecklas och bli stärkta med oss själva. Jag utbildade mig till tarot konsulent under 90 talet i England på White Cauldron School och detta i samband med en häxkurs jag gick där som jag tog mig in på tarot kortens energi väg.

Jag vill tacka min underbara mamma och min kära make och mina älskade mina barn och deras stöd i livet.